ENG | RUS
/ SUYUN VERİLMƏ MƏNTƏQƏSİ

VIONY aparatının üstün cəhətləri.

A+ | A-

Avtomatın əsas vəzifəsi istehlakçıları sutkanın 24 saatı ərzində və avtomatik rejimdə təmiz su ilə təmin etməkdir.Avtomatın özəlliyi istər xüsusi eyniləşdirmə akva-açarları vasitəsi ilə nağd hesablaşma yolu ilə, istərsə də mobil telefondan istifadə etməklə (elektron pul kisəsi ilə) suyun satışını reallaşdırmaq imkanından ibarətdir. Avtomat 3000 litr həcmində avtomatik qabı zərərsizləşdirmə sistemi ilə, Ozon və Ultrabənövşəyi emal etmə ilə təchiz olunmuşdur ki, bu da içməli suyun rezervuarda saxlanmasının təhlükəsizliyini təmin edir. Səs informatorlu intuitiv anlaşılan interfeys istehlakçı tərəfindən asanlıqla və qısa zamanda mənimsənilir. Kompakt ölçülərə malik olan avtomat şəhərin müasir arxitekturasına estetik şəkildə uyğunlaşır.

İnstruksiya

VIDEONU YÜKLƏ