ENG | RUS
/ Galereya

VIDEO

A+ | A-

Su hazırlama prosesi buruqdan müştəriyə kimi:

  ölçülmüş hissəciklərdən və kobud qatışıqlardan təmizləmə;
 qranul şəkilli aktivasiya olunmuş kömürlü filtrlərlə təmizləmə üzvi çirkləmələrin, xoşagəlməz dad və qoxuların aradan götürülməsi üçün ən yaxşı üsuldur;
 ozonla zərərsizləşdirmə;
 təmizlənmiş su işin gecə-gündüz rejimini təmin etmək üçün toplayici baklara daxil olur;
 daha sonra su – içməli, ozonlaşdırılmış suyun daşınması üçün paslanmayan poladdan hazırlanan xüsusi tutumlarla təchiz edilmiş avtomobillərə tökülür.
 Avtomobillərdən su germetik şlanqlar vasitəsi ilə apparat tutumlarına verilir. Oradan su nəticədə istehlakçılara verilir. 

PHOTO GALLERY